Klient-information

 

1.Retlig form og adresse

Winther Høy Advokatfirma, CVR-nr. 40470611, er en enkelmandsvirksomhed.

Virksomheden drives fra adressen Søndergade 44, 4. sal, 8000 Aarhus C, som også er virksomhedens registrerede adresse.

2. Kontaktoplysninger

Winther Høy Advokatfirma kan kontaktes på telefon +45 2374 6042 og på e-mail jwh@wintherhoy.dk.

3. Beskikkelse

Alle advokater ansat i Winther Høy Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

4. Ansvarsforsikring og garanti

Winther Høy Advokatfirma har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiordning i

Tryg Forsikring A/S
CVR-nr. 24260666
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

under policenr: 674 1.473.

Alle advokater er omfattet af ansvarsforsikringen og garantiordningen. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Winther Høy Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

5. Bank

Winther Høy Advokatfirma har klientbankkonti i Arbejdernes Landsbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.

Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.fs.dk

6. Forretningsbetingelser og aftaleklausuler

For al juridisk rådgivning ydet af Advokatfirmaet Winther Høy gælder virksomhedens forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt med klienten. Se vores forretningsbetingelser her.

Forretningsbetingelserne indeholder aftale om lovvalg og værneting.


parallax background

Spørgsmål? Ring eller skriv endelig

+45 2374 6042