Bestyrelsens ansvar

Er du i tvivl om dit ansvar som bestyrelsesmedlem og bestyrelsens samlede ansvar?

Hvor går grænsen for dit ansvar som bestyrelsesmedlem?


Med en ph.d.-grad fra Aarhus Universitet omhandlende bestyrelsens ansvar er du kommet til den rette specialist, hvis du vil have rådgivning om dit ansvar som bestyrelsesmedlem eller om hele bestyrelsens samlede ansvar. Jeg er således en af de fremmeste teoretikere i Danmark i relation til bestyrelsens ansvar og pligter.

Foruden den teoretiske viden har jeg stor praktisk erfaring med at føre ledelsesansvarssager.

Som tidligere advokat hos en af Danmarks og verdens største advokatvirksomheder, har jeg således haft min daglige gang med håndtering af sager mod og for ledelsesmedlemmer – lige fra den mindre ledelsesansvarssag, hvor jeg har repræsenteret et ledelsesmedlem, der er mødt af et krav på 4 mio. kr., til store ledelsesansvarssager, hvor sagsgenstanden beløber sig til over 100 mio. kr.

Jeg ved, hvad disse sager kræver og forstår den særlige kompleksitet, som disse sager ofte har.

Foruden min praktiske og teoretiske viden om ledelsesansvar gør min indgående viden om og erfaring inden for selskabsretten mig endvidere særligt egnet til håndteringen af disse sager.

Jeg rådgiver ledelsesmedlemmer, forsikringsselskaber, kapitalejere og konkursboer om muligt ansvar, ligesom jeg bistår under hele processen fra start til slut, såfremt der initieres en retssag.

Er du ledelsesmedlem, er det vigtigt, at du hurtigst muligt får din egen advokat, der kan rådgive om både den juridiske samt menneskelige del af din ansvarssag.

Min ph.d.-afhandling har titlen ”Bestyrelsesansvaret i lyset af den finansielle krise”

Afhandlingen indeholder en dybdegående analyse af retspraksis og ansvaret i almindelige kapitalselskaber sammenholdt med ansvaret i pengeinstitutter. Afhandlingen blev forsvaret i foråret 2018 på Aarhus Universitet.

I bedømmelsesudvalget sad højesteretsdommer Jan Schans Christensen, professor Hanne Søndergaard Birkmose og professor Rolf Dotevall.


Spørgsmål? Ring eller skriv endelig

+45 2374 6042