Selskabs- og erhvervsret

Stiftelse, omstrukturering og kommercielle kontrakter

Har du behov for assistance til stiftelse af selskab, udarbejdelse af ejeraftale eller ønsker du at knytte en medarbejder tættere til din virksomhed?


Som ekstern lektor og underviser i selskabsret på Aarhus Universitet har jeg et indgående kendskab til alle selskabsretlige problemstillinger. Herudover har jeg praktisk erfaring fra selskabsretsafdelingen hos en af Danmarks og verdens største advokatvirksomheder gennem 10 år.

Stiftelse og etablering

I kan trække på min viden og erfaring inden for stiftelse og etablering af selskaber og når der skal defineres den mest fordelagtige selskabsstruktur med alt hvad det indebærer. Jeg udarbejder stiftelsesdokumenter, ejerbog, vedtægter, ejeraftaler og håndterer registreringen hos relevante offentlige myndigheder.

Omstruktureringer og kapitalforhold

De fleste selskaber vil i løbet af deres levetid opleve, at der kan opstå et behov for at tilpasse kapitalstrukturen, ejerstrukturen eller selskabsformen.

Når et selskab skal omstruktureres til en anden selskabsform, fusioneres eller spaltes, bistår jeg med juridisk rådgivning.

Min kompetence dækker videre bl.a. regelsættet om kapitalforhøjelser og -nedsættelser, rådgivning i forbindelse med investering og særlige opmærksomhedspunkter, når man bliver flere medejere.

Andre selskabsretlige forhold

Jeg yder rådgivning inden for emner som medarbejderoptionsordninger, warrantprogrammer og øvrige incitamentsordninger. Jeg bistår ved udarbejdelse af investeringsaftaler, køb og salg af kapitalandele (overdragelsesnotaer) og kan håndtere og planlægge jeres generalforsamlinger.

Kommercielle kontrakter

En af grundpillerne i en virksomheds samhandel med andre virksomheder er en god kontrakt.

Jeg har stor praktisk erfaring med kontraktkoncipering og rådgiver jer, når I skal indgå kommercielle kontrakter som f.eks.:

  • Samhandelsaftaler
  • Agentaftaler
  • Distributionsaftaler
  • Standardvilkår
  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Fortrolighedsaftaler
  • Samarbejdsaftaler
  • Franchiseaftaler

 

Iværksætterpakke

Jeg yder også særlig rådgivning for iværksættere og start ups, hvor I får en komplet gennemgang og fuldt dækkende rådgivning om alle de juridiske aspekter, der er forbundet med opstart af virksomhed.

Jeg har selv været en start up-virksomhed og ved, hvad det vil sige.

Jeg opererer med tre forskellige pakker til start-up virksomheden, alt afhængigt af jeres behov og ønsker.


parallax background

Spørgsmål? Ring eller skriv endelig

+45 2374 6042