Til andre advokatkontorer

Specialistviden og supplerende hjælp ved spidsbelastning


Som specialist med særlig viden om bestyrelsesansvar, selskabs- og erhvervsret samt køb og salg af virksomheder tilbyder jeg også min juridiske ekspertise til andre advokatkontorer.

Der kan primært være behov for at tilknytte en ekstern specialist i to situationer:

  • Spidsbelastningssituationer (f.eks. som følge af barsel, sygdom eller andet), hvor der er behov for hurtigt at kunne løse en konkret sag
  • Sager, hvor man som advokat ikke selv besidder den fornødne kompetence til at håndtere sagen eller en del af sagen

I disse situationer kan det være nærliggende at sende opgaven i underentreprise frem for at skulle ansætte en ny advokat eller frasige sig sagen.

Fordelen for jer som advokatvirksomhed er, at I kan undgå at ansætte en ny medarbejder med de forpligtelser, der følger heraf. Herudover bevarer I forholdet til klienten udadtil og sender blot opgaven i underentreprise hos mig.

Min timepris er som udgangspunkt 50 % af, hvad I fakturerer for jeres advokater ud af huset.

Kontakt mig for en drøftelse af, om jeg kan være behjælpelig med at løse jeres sag.


parallax background

Spørgsmål? Ring eller skriv endelig

+45 2374 6042